Bóg i człowiek

Księga Izajasza 55:8-11

Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
55
Werset: 
8-11
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 22:2

Bogacz i nędzarz spotykają się; Pan stworzył obydwu. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
22
Werset: 
2
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 15:3


Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych." (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
15
Werset: 
3
Your rating: Brak

Psalm 139:14


Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie." (BW)


Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
139
Werset: 
14
Your rating: Brak

Psalm 118:28-29

Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
118
Werset: 
28-29
Your rating: Brak Ocena: 3.4 (7 votes)

Psalm 53:3

Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
53
Werset: 
3
Your rating: Brak Ocena: 4 (1 vote)

Psalm 33:13-15

Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
33
Werset: 
13-15
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 15:1-3

Panie! Kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu ani nie znieważa sąsiada swego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
15
Werset: 
1-3
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 14:2

Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
14
Werset: 
2
Your rating: Brak Ocena: 2 (2 votes)
Subskrybuje zawartość