bojaźń wobec Boga

1 List Piotra 2:17

Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. (BW)

Księga: 
1 List Piotra
Rozdział: 
2
Werset: 
17
Your rating: Brak Ocena: 4.3 (3 votes)

1 List do Koryntian 10:22

Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? (BW)

Księga: 
1 List do Koryntian
Rozdział: 
10
Werset: 
22
Your rating: Brak Ocena: 3.3 (3 votes)

Księga Izajasza 8:13

Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
8
Werset: 
13
Your rating: Brak Ocena: 5 (2 votes)

Księga Koheleta 12:13-14

Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą. (BW)

Księga: 
Księga Koheleta
Rozdział: 
12
Werset: 
13-14
Your rating: Brak Ocena: 4.2 (5 votes)

Księga Przypowieści 16:6


Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
16
Werset: 
6
Your rating: Brak Ocena: 3 (4 votes)

Księga Przypowieści 15:16


Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
15
Werset: 
16
Your rating: Brak

Psalm 145:18-21


Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
145
Werset: 
18-21
Your rating: Brak Ocena: 3.7 (3 votes)

Psalm 119:38-40

Spełnij słudze Twemu obietnicę swoją, daną tym, którzy się Ciebie boją! Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa Twoje są dobre! Oto tęsknię do przykazań Twoich, przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
38-40
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 112:1-3

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach! Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
112
Werset: 
1-3
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 111:10

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki." (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
111
Werset: 
10
Your rating: Brak Ocena: 2 (1 vote)
Subskrybuje zawartość