dobre i złe uczynki

2 List do Koryntian 5:10

Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.  (BW)

Księga: 
2 List do Koryntian
Rozdział: 
5
Werset: 
10
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Księga Koheleta 12:13-14

Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą. (BW)

Księga: 
Księga Koheleta
Rozdział: 
12
Werset: 
13-14
Your rating: Brak Ocena: 4.2 (5 votes)
Subskrybuje zawartość