kazanie na górze

Ewangelia Mateusza 5:27-28

Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.

Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
27-28
Your rating: Brak

Ewangelia Mateusza 5:25-26

Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. 

Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
25-26
Your rating: Brak Ocena: 2.3 (3 votes)

Ewangelia Mateusza 5:14-16

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
14-16
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Ewangelia Mateusza 5:11-12

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 
Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
11-12
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Ewangelia Mateusza 5:10

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
10
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Ewangelia Mateusza 5:9

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. 
Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
9
Your rating: Brak Ocena: 3.5 (2 votes)

Ewangelia Mateusza 5:8

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
8
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Ewangelia Mateusza 5:6

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
6
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Ewangelia Mateusza 5:4

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
4
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Ewangelia Mateusza 5:3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Księga: 
Ewangelia Mateusza
Rozdział: 
5
Werset: 
3
Your rating: Brak Ocena: 4.5 (2 votes)
Subskrybuje zawartość