miłość Bożych przykazań

Psalm 119:165

Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój Zakon, na niczym się nie potkną. (BW)
Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
165
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Psalm 119:163

Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, lecz kocham Twój Zakon. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
163
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 119:97

O, jakże miłuję Zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim!" (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
97
Your rating: Brak

Psalm 119:72

Lepszy jest dla mnie Zakon ust Twoich, niż tysiące sztuk złota i srebra. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
72
Your rating: Brak

Psalm 119:47- 48

Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
47-48
Your rating: Brak

Psalm 112:1-3

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach! Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
112
Werset: 
1-3
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)
Subskrybuje zawartość