miłość do Boga

1 List Jana 5:3

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. (BW)

 
Księga: 
1 List Jana
Rozdział: 
5
Werset: 
3
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Księga Jozuego 23:11

Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana, Boga waszego. (BW)

Księga: 
Księga Jozuego
Rozdział: 
23
Werset: 
11
Your rating: Brak Ocena: 2 (1 vote)

1 List Jana 4:10-11

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. (BW)

Księga: 
1 List Jana
Rozdział: 
4
Werset: 
10-11
Your rating: Brak Ocena: 2.5 (2 votes)

Psalm 119:1-7

Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według Zakonu Pana! Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono: Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich! Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
1-7
Your rating: Brak Ocena: 3.4 (5 votes)
Subskrybuje zawartość