moc Boża

1 List do Koryntian 10:22

Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? (BW)

Księga: 
1 List do Koryntian
Rozdział: 
10
Werset: 
22
Your rating: Brak Ocena: 3.3 (3 votes)

Psalm 147:5

Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, mądrość jego jest niezmierzona. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
147
Werset: 
5
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 111:2-3

Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. (BW)

 

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
111
Werset: 
2-3
Your rating: Brak Ocena: 2.5 (4 votes)

Psalm 103:19-22

Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego! Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego! Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław, duszo moja, Panu! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
103
Werset: 
19-22
Your rating: Brak Ocena: 2 (2 votes)

Psalm 74:16

Twój jest dzień i Twoja jest noc, Tyś ustanowił światło i słońce. Tyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś ukształtował lato i zimę. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
74
Werset: 
16
Your rating: Brak

Psalm 71:19

Sprawiedliwość zaś Twoja, Boże, sięga aż do niebios; 
Wielkich dokonałeś czynów, Boże, któż jest Tobie równy? (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
71
Werset: 
19
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Psalm 62:12

Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
62
Werset: 
12
Your rating: Brak Ocena: 4 (1 vote)

Psalm 59:17

Ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, Boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
59
Werset: 
17
Your rating: Brak Ocena: 3.7 (3 votes)
Subskrybuje zawartość