nienagannośc

List Jakuba 1:2-4

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. (BW)

Księga: 
List Jakuba
Rozdział: 
1
Werset: 
2-4
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 19:1


Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
19
Werset: 
1
Your rating: Brak

Psalm 119:1-7

Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według Zakonu Pana! Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono: Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich! Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
1-7
Your rating: Brak Ocena: 3.4 (5 votes)

Psalm 51:12-14

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie! Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego! Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
51
Werset: 
12-14
Your rating: Brak

Psalm 50:23

Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
50
Werset: 
23
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Psalm 36:10-11

Bo u ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
36
Werset: 
10-11
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 15:1-3

Panie! Kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu ani nie znieważa sąsiada swego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
15
Werset: 
1-3
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)
Subskrybuje zawartość