Pismo Święte

Księga Izajasza 34:16

Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
34
Werset: 
16
Your rating: Brak Ocena: 3 (3 votes)
Subskrybuje zawartość