pomaganie ubogim

Księga Przypowieści 22:9

 Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
22
Werset: 
9
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 21:13

Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. (BW)

 

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
21
Werset: 
13
Your rating: Brak Ocena: 4.5 (2 votes)

Księga Przypowieści 19:17

Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
19
Werset: 
17
Your rating: Brak Ocena: 1 (1 vote)

Księga Przypowieści 14:31


Kto gnębi nędzarza, lży jego Stwórcę; lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. (BW)


Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
14
Werset: 
31
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Księga Przypowieści 14:21


Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
14
Werset: 
21
Your rating: Brak
Subskrybuje zawartość