sprawiedliwość Boża

List Jakuba 1:19-20

Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. (BW)

Księga: 
List Jakuba
Rozdział: 
1
Werset: 
19-20
Your rating: Brak

Księga Przypowieści 12:21


Sprawiedliwego nie spotka żadne zło, lecz bezbożni mają pełno kłopotów. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
12
Werset: 
21
Your rating: Brak

Psalm 119:142

Sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a Zakon Twój jest prawdą." (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
142
Your rating: Brak

Psalm 119:38-40

Spełnij słudze Twemu obietnicę swoją, daną tym, którzy się Ciebie boją! Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa Twoje są dobre! Oto tęsknię do przykazań Twoich, przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
38-40
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Psalm 112:4

Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
112
Werset: 
4
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Psalm 111:2-3

Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. (BW)

 

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
111
Werset: 
2-3
Your rating: Brak Ocena: 2.5 (4 votes)

Psalm 103:17-18

Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
103
Werset: 
17-18
Your rating: Brak Ocena: 3.3 (3 votes)

Psalm 71:19

Sprawiedliwość zaś Twoja, Boże, sięga aż do niebios; 
Wielkich dokonałeś czynów, Boże, któż jest Tobie równy? (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
71
Werset: 
19
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)

Psalm 62:12

Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
62
Werset: 
12
Your rating: Brak Ocena: 4 (1 vote)
Subskrybuje zawartość