właściwe postępowanie

List Jakuba 5:9

Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi. (BW)

Księga: 
List Jakuba
Rozdział: 
5
Werset: 
9
Your rating: Brak Ocena: 5 (2 votes)

1 List do Tesaloniczan 4:3-7

Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. (BW)

Księga: 
1 List do Tesaloniczan
Rozdział: 
4
Werset: 
3-7
Your rating: Brak

List do Efazjan 5:15-16

Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. (BW)

Księga: 
List do Efazjan
Rozdział: 
5
Werset: 
15-16
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

List do Efazjan 4:30-32

A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. (BW)

Księga: 
List do Efazjan
Rozdział: 
4
Werset: 
30-32
Your rating: Brak Ocena: 2.5 (2 votes)

Księga Micheasza 6:8

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. (BW)

Księga: 
Księga Micheasza
Rozdział: 
6
Werset: 
8
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)

Księga Koheleta 12:13-14

Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą. (BW)

Księga: 
Księga Koheleta
Rozdział: 
12
Werset: 
13-14
Your rating: Brak Ocena: 4.2 (5 votes)

Księga Koheleta 11:9

Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. (BW)

Księga: 
Księga Koheleta
Rozdział: 
11
Werset: 
9
Your rating: Brak Ocena: 5 (6 votes)

Księga Przypowieści 25:9-10

Załatw swoją sprawę ze swoim bliźnim, lecz nie wydawaj cudzej tajemnicy, aby cię nie zelżył słuchający i nie przylgnęła do ciebie niesława. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Rozdział: 
25
Werset: 
9-10
Your rating: Brak Ocena: 1 (1 vote)
Subskrybuje zawartość