wdzięczność Bogu

Psalm 118:28-29

Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
118
Werset: 
28-29
Your rating: Brak Ocena: 3.4 (7 votes)

Psalm 50:23

Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
50
Werset: 
23
Your rating: Brak Ocena: 3 (2 votes)
Subskrybuje zawartość