wsparcie Boże

Księga Izajasza 33:2

Panie! Bądź nam miłościw, Ciebie oczekujemy! Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli! (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Rozdział: 
33
Werset: 
2
Your rating: Brak

Psalm 119:173


Niech wesprze mnie ręka Twoja, gdyż wybrałem przykazania Twoje! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
173
Your rating: Brak Ocena: 3.5 (2 votes)

Psalm 37:23-24

Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, któregodroga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzymago ręką swoją. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
37
Werset: 
23-24
Your rating: Brak Ocena: 5 (1 vote)
Subskrybuje zawartość