wysławianie Boga

5 Księga Mojżeszowa 10:14

Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. (BW)

 
Księga: 
5 Księga Mojżeszowa
Rozdział: 
10
Werset: 
14
Your rating: Brak Ocena: 4.7 (3 votes)

List do Filipian 4:19-20

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. (BW)

Księga: 
List do Filipian
Rozdział: 
4
Werset: 
19-20
Your rating: Brak Ocena: 3.5 (4 votes)

Psalm 145:18-21


Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
145
Werset: 
18-21
Your rating: Brak Ocena: 3.7 (3 votes)

Psalm 119:147

Wstaję przed świtem i wołam o pomoc: Oczekuję na Słowo Twoje. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
147
Your rating: Brak

Psalm 118:28-29

Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
118
Werset: 
28-29
Your rating: Brak Ocena: 3.4 (7 votes)

Psalm 103:19-22

Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego! Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego! Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław, duszo moja, Panu! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
103
Werset: 
19-22
Your rating: Brak Ocena: 2 (2 votes)

Psalm 63:4-6

Wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
63
Werset: 
4-6
Your rating: Brak

Psalm 56:5

Bogu, którego Słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek? (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
56
Werset: 
5
Your rating: Brak Ocena: 4.8 (6 votes)
Subskrybuje zawartość