wysłuchiwanie modlitw

2 Księga Samuela 22:7

Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego wzywam, a On wysłuchuje ze świątyni swojej głosu mojego i wołanie moje dociera do uszu Jego. 

 
Księga: 
2 Księga Samuela
Rozdział: 
22
Werset: 
7
Your rating: Brak

Psalm 145:18-21


Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
145
Werset: 
18-21
Your rating: Brak Ocena: 3.7 (3 votes)

Psalm 65:2-4

Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, i Tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
65
Werset: 
2-4
Your rating: Brak
Subskrybuje zawartość