Psalm 103:17-18

Wersja do wydruku
Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
103
Werset: 
17-18
Your rating: Brak Ocena: 3.3 (3 votes)