Psalm 119:34-37

Wersja do wydruku
Daj mi rozum, abym zachował Zakon Twój i przestrzegał go całym sercem! Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie! Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości! Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej! 

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
119
Werset: 
34-37
Your rating: Brak