Psalm 36:8

Wersja do wydruku

Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Rozdział: 
36
Werset: 
8
Your rating: Brak Ocena: 5 (2 votes)