łaska Boża

List do Efezjan 3:1-6

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; (4) w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości (5) przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. (BW)

 
Księga: 
List do Efezjan
Chapter: 
3
Verset: 
1-6
Your rating: None Average: 4.2 (5 votes)

Psalm 143:8


Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją!" (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
143
Verset: 
8
Your rating: None Average: 4 (4 votes)

Psalm 118:28-29

Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
118
Verset: 
28-29
Your rating: None Average: 3.4 (7 votes)

Psalm 112:5-7

Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje: sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
112
Verset: 
5-7
Your rating: None Average: 3 (4 votes)

Psalm 112:4

Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
112
Verset: 
4
Your rating: None Average: 3 (2 votes)

Psalm 103:17-18

Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów,
dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
103
Verset: 
17-18
Your rating: None Average: 3.3 (3 votes)

Psalm 103:3-5

On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
103
Verset: 
3-5
Your rating: None Average: 3 (9 votes)

Psalm 84:12

Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie Zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
84
Verset: 
12
Your rating: None Average: 4 (4 votes)

Psalm 73:1

Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
73
Verset: 
1
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Psalm 59:17

Ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, Boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
59
Verset: 
17
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)
Syndicate content