życie wieczne

1 List Piotra 1:3-5

(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, (4) ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. (BW)

 

Księga: 
1 List Piotra
Chapter: 
1
Verset: 
3-5
Your rating: None Average: 4.7 (3 votes)

List do Efezjan 3:1-6

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; (4) w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości (5) przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. (BW)

 
Księga: 
List do Efezjan
Chapter: 
3
Verset: 
1-6
Your rating: None Average: 4.2 (5 votes)

3 Księga Mojżeszowa 18:4-5

Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według niech postępujcie: Ja Pan, jestem Bogiem waszym. Przepisów moich i praw moich przestrzegacie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie; Jam jest Pan! (BW)

Księga: 
3 Księga Mojżeszowa
Chapter: 
18
Verset: 
4-5
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

List do Galacjan 6:7-8

Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. (BW)

Księga: 
List do Galacjan
Chapter: 
6
Verset: 
7-8
Your rating: None Average: 3.1 (9 votes)

Ewangelia Jana 14:6

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (BW)

Księga: 
Ewangelia Jana
Chapter: 
14
Verset: 
6
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

Ewangelia Jana 5:24

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. (BW)

Księga: 
Ewangelia Jana
Chapter: 
5
Verset: 
24
Your rating: None
Syndicate content