dobre uczynki

Ewangelia Mateusza 5:14-16

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Księga: 
Ewangelia Mateusza
Chapter: 
5
Verset: 
14-16
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

List Jakuba 4:17

Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. (BW)

 
Księga: 
List Jakuba
Chapter: 
4
Verset: 
17
Your rating: None

Księga Przypowieści 19:17

Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. (BW)

 
Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
19
Verset: 
17
Your rating: None Average: 1 (1 vote)

Księga Przypowieści 14:21


Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
14
Verset: 
21
Your rating: None

Księga Przypowieści 3:28


Nie mów do swego bliźniego: idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro - jeżeli możesz to teraz uczynić. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
3
Verset: 
28
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

Księga Przypowieści 3:27


Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
3
Verset: 
27
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 62:12

Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
62
Verset: 
12
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

Psalm 37:27-29

Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. Bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
37
Verset: 
27-29
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Psalm 37:3-6

Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
37
Verset: 
3-6
Your rating: None Average: 4.5 (8 votes)

Psalm 15:1-3

Panie! Kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu ani nie znieważa sąsiada swego. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
15
Verset: 
1-3
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Syndicate content