dobroć Boża

Psalm 118:28-29

Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
118
Verset: 
28-29
Your rating: None Average: 3.4 (7 votes)

Psalm 103:3-5

On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
103
Verset: 
3-5
Your rating: None Average: 3 (9 votes)

Psalm 73:1

Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
73
Verset: 
1
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Psalm 31:20

Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
31
Verset: 
20
Your rating: None Average: 1 (1 vote)
Syndicate content