miłosierdzie Boże

Treny Jeremiasza 3:22-24

Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję.

 
Księga: 
Treny Jeremiasza
Chapter: 
3
Verset: 
22-24
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Księga Izajasza 57:15-16

Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest 'Święty': Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które Ja sam stworzyłem. (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Chapter: 
57
Verset: 
15-16
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Księga Przypowieści 28:13

Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
28
Verset: 
13
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)

Psalm 112:4

Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
112
Verset: 
4
Your rating: None Average: 3 (2 votes)
Syndicate content