ochrona Boża

2 Królewska 17:39

Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. (BW)

Księga: 
2 Królewska
Chapter: 
17
Verset: 
39
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Księga Przypowieści 1:33

Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
1
Verset: 
33
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 145:18-21


Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
145
Verset: 
18-21
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Psalm 119:109

Dusza moja jest stale w niebezpieczeństwie, lecz o Zakonie Twoim nie zapominam. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
109
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

Psalm 84:12

Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie Zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
84
Verset: 
12
Your rating: None Average: 4 (4 votes)

Psalm 61:5

Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, schronić się pod osłoną Twych skrzydeł. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
61
Verset: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 59:17

Ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, Boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
59
Verset: 
17
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Psalm 36:8

Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
36
Verset: 
8
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Psalm 34:19-20

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
34
Verset: 
19-20
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 34:8-10

Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
34
Verset: 
8-10
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)
Syndicate content