oddawanie czci Bogu

2 Królewska 17:39

Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. (BW)

Księga: 
2 Królewska
Chapter: 
17
Verset: 
39
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 103:19-22

Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego! Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego! Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław, duszo moja, Panu! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
103
Verset: 
19-22
Your rating: None Average: 2 (2 votes)

Psalm 95:6

Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
95
Verset: 
6
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 50:23

Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. (BW)

 
Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
50
Verset: 
23
Your rating: None Average: 3 (2 votes)

Księga Nehemiasza 9:6

Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon."

Księga: 
Księga Nehemiasza
Chapter: 
9
Verset: 
6
Your rating: None Average: 3.5 (4 votes)
Syndicate content