pomoc Boża

1 List do Koryntian 10:13

Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. (BW)

Księga: 
1 List do Koryntian
Chapter: 
10
Verset: 
13
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Księga Izajasza 48:17-18

Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie! (BW)

Księga: 
Księga Izajasza
Chapter: 
48
Verset: 
17-18
Your rating: None Average: 2.8 (6 votes)

Księga Przypowieści 16:7


Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. (BW)

Księga: 
Księga Przypowieści
Chapter: 
16
Verset: 
7
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 103:3-5

On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
103
Verset: 
3-5
Your rating: None Average: 3 (9 votes)

Psalm 63:7-9

Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
63
Verset: 
7-9
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 37:23-24

Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, któregodroga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzymago ręką swoją. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
37
Verset: 
23-24
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 34:19-20

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
34
Verset: 
19-20
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 34:8-10

Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
34
Verset: 
8-10
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)

Psalm 28:7

Pan jest mocą moją i tarczą moją.
W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy,
rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
28
Verset: 
7
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Psalm 16:7-8

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
16
Verset: 
7-8
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Syndicate content