Słowo Boże prawdziwe

Psalm 119:142

Sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a Zakon Twój jest prawdą." (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
119
Verset: 
142
Your rating: None
Syndicate content