wysłuchiwanie modlitw

2 Księga Samuela 22:7

Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego wzywam, a On wysłuchuje ze świątyni swojej głosu mojego i wołanie moje dociera do uszu Jego. 

 
Księga: 
2 Księga Samuela
Chapter: 
22
Verset: 
7
Your rating: None

Psalm 145:18-21


Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków! (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
145
Verset: 
18-21
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Psalm 65:2-4

Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, i Tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz. (BW)

Księga: 
Księga Psalmów
Chapter: 
65
Verset: 
2-4
Your rating: None
Syndicate content