Reply to comment

Dziękuję za ten artykuł

Bardzo mi pomógł w zrozumieniu ważnych kwestii związanych ze zrozumieniem proroczych okresów i wydarzeń. Zwrócił też moją uwagę na ważność trzymania się Bożych słów zawartych w Biblii (nadrzędną w stosunku do ludzkich nauk i ich wykładni Pism) oraz ispiracji Ducha Bożego w ich właściwym zrozumieniu. Halina J-F

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.