Reply to comment

Nie ma prawdziwej religii

Nie ma religii prawdziwej. Jak można liczyć na to, że prawdę mówi religia, która odrzuca wersety niewygodne, a pozostałe "interpretuje", zamiast przyjąć je tak, jak zostały NAPISANE?

Nie trzeba szukać daleko, wystarczy uważnie przeczytać rozdział 2 Księgi Rodzaju. Która z religii akceptuje wersety 18 i 19? A co z tymi wersetami ma wspólnego "teoria ewolucji", akceptowana przez wszystkie religie?

Czy wersety 2 i 3 rozdziału 3 nie mówią jednoznacznie, że zakaz dla OBOJGA pierwszych ludzi dotyczył TYLKO drzewa w środku ogrodu? Jakie drzewo WYROSŁO w środku ogrodu (werset 9, rozdziału 2)?

Który werset mówi, gdzie rosło drzewo poznania dobra i zła?

Czytając uważnie pierwszych pięć wersetów rozdziału 3, widać wyraźnie, że wąż CELOWO nie zwrócił uwagi niewieście, że to nie drzewo w środku ogrodu dostarcza takiej niezwykłej mądrości, jak poznanie dobra i zła. O którym drzewie mówił wąż? A o którym drzewie mówiła niewiasta? Dlaczego wąż NAPRAWDĘ wprowadził w błąd niewiastę i dlaczego mąż niewiasty zaakceptował krętactwo węża?

A pytania Boga o czym świadczą? Czy Bóg spytał Adama: DLACZEGO jadłeś? NIE, spytał: CZY JADŁEŚ? Jaka POWINNA być odpowiedź na takie pytanie?

Czy ustanawiając dla mężczyzny zakaz spożywania owoców, z DOKŁADNIE OKREŚLONEGO DRZEWA, Bóg zapowiedział to, o czym mówią wersety 17 do 19 rozdziału 3? Czy nie powiedział JEDNOZNACZNIE, że kara będzie RADYKALNA, bez jakichkolwiek "okoliczności łagodzących"?

A jakie pytanie zadał Bóg niewieście? Dlaczego niewiasta nie odpowiedziała, zgodnie z prawdą, że NIE MIAŁA takiego zakazu? Jaki skutek dla Adama POWINNA MIEĆ taka krótka i PRAWDZIWA odpowiedź niewiasty?

Co o tym wszystkim mówią WSZYSTKIE znane religie "chrześcijańskie"?

Kto wierzy, że CAŁOŚĆ Biblii jakaś religia przyjmuje bez zastrzeżeń?

NO TO KTÓRA Z NICH JEST PRAWDZIWA?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.