Reply to comment

TYLKO KK

Pelnia Prawdy Objawionej jest tylko w KK Ktory Jest Mistycznym Cialem Chrystusa Zmartwychwstalego Poza KK nie ma pelni Zbawienia I Pelni Prawdy Objawionej Jestescie uschlym Krzewem ktory Zostal odciety od Korzenia Ktorym Jest Chrystus Zmartwychwstaly Bog nie jest Biblia Ale Jest Obecny ZYWY w Eucharysti dzieki Kaplanom ktorzy poswiecili swoje zycie dla Chrystusa
Eucharystia jest Prawdziwym Pokarmem ktore jest dane na Odpuszczenie grzechów WCIAZ PONAWIANYCH

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.