Reply to comment

Bądźmy jedno?

To nie takie proste.W gąszczu fantastycznych,różnorodnych,przeważnie sprzecznych z Pismem Świętym nauk odmiennych od nauk Mesjasza, wyznań "chrześcijańskich".Jeszua był Żydem,apostołowie również.Moim zdaniem Jeszua nie założył żadnej religii "chrześcijańskiej".To ludzie na przestrzeni wieków,począwszy od I do XXI w.sfałszowali prawdziwą religię żydowską uznającą Jeszuę Mesjasza.Potwierdzają się słowa Jeszuy-Gdy przyjdzie powtórnie,czy znajdzie wiarę na ziemi?-.Moim zdaniem prawdziwą wiarę t.z.Taką jaka była w I w.wśród wyznawców Jeszuy.To co mamy w chwili obecnej,to chaos.Bardzo niewielu ludzi uznaje Prawo Boże (Torę) i Jeszuę,co jest podstawowym miernikiem prawdziwej wiary.Pozdrawiam.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.