Reply to comment

Imię a potomstwo Abrahama

Jak wielkie znaczenie ma imię w oczach Boga szczególnie podkreśla artykuł: „Jeszua – Jezus”. Niestety, na tej stronie nie można zadać pytania, więc pytam tutaj: Czy imię NARODU WYBRANEGO, któremu Sam Bóg nadał imię jego protoplasty: „IZRAEL”, można zmienić na powszechnie używaną od ponad dwóch tysięcy lat nazwę: „Żydzi” i czy to jest w oczach Boga dokładnie to samo? Jakie będzie ostateczne imię NARODU WYBRANEGO? Czy będzie, w ogóle, jakiś „naród wybrany”, skoro BŁOGOSŁAWIONE w Abrahamie mają być wszystkie narody ziemi? Czy będzie potrzebne takie wyróżnienie dla jakiegoś narodu, skoro Bóg Sam stworzy sobie „ kapłanów i lewitów” powołanych spośród wszystkich narodów – Izajasza 66: 21?
Wiemy, że zmartwychwstanie „cały dom IZRAELSKI” - Ezechiela 37: 11, ale czy tam będą zachowane wszystkie plemiona IZRAELA? A obecnie, kto jest w stanie udokumentować swój rodowód poza, być może, plemieniem Judy?
Dokąd, w takim razie, zmierza obecny, żydowski Izrael i jaki jest sens wszystkich proroctw, dotyczących generalnej odbudowy IZRAELA WYBRANEGO?
Jakie będzie imię całego potomstwa Abrahama, WYBRANEGO DLA NOWEJ ZIEMI, na której każdy będzie miał NOWE IMIĘ?
Faryzeusze oburzyli się na Jezusa – Ewangelia Łukasza 15: 1, a syn pierworodny na ojca, który uczcił odnalezienie się, syna zaginionego – Ewangelia Łukasza 15: 28. Co mu powiedział ojciec?
CZY PRZYJĘCIE WSZYSTKICH, TO ODRZUCENIE KOGOKOLWIEK?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.