Reply to comment

IZRAEL a Żydzi

Mojżesz był reprezentantem całego IZRAELA, wybranym przez samego Stwórcę i dlatego mógł zawrzeć przymierze w imieniu całego narodu IZRAELA. Kto, w czasach JEZUSA CHRYSTUSA był upoważniony do reprezentowania całej żydowskiej społeczności, rozproszonej po całym świecie? Kto miał prawo, w jej imieniu przyjąć, albo odrzucić Mesjasza? Wiadomo, że nigdy 100% Żydów nie mogłoby dokonać takiego wyboru.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.