Reply to comment

Jak rozumieć?

Ezechiela 37, 24: "A sługa mój, DAWID, będzie ich królem;"

Ezechiela 37, 25; "..., a sługa mój, DAWID, będzie ich księciem na wieki."

Ezechiela 37, 22: I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich, i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa."

Wszystko by się zgadzało, gdyby nie ten DAWID, który jest zapowiadany, w tych wersetach, jako i KRÓL, i KSIĄŻĘ, i to na wieki.

Kim będzie Dawid w tym nowym królestwie? Znamy przecież inne zapowiedzi i wiemy, jaką rolę ma odegrać LATOROŚL Dawida.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.