Reply to comment

Żydzi a Królestwo Kapłańskie i Naród Święty

Z całą pewnością bez IZRAELA nie było by NIC!
Czy Żyd i IZRAELITA to jest to samo? A Izraelczyk?
Sam Jezus Chrystus wyraźnie to różnicował, przedstawiając Natanaela jako PRAWDZIWEGO IZRAELITĘ, a NIE Żyda (Ew. Jana 1: 47). Stąd wniosek, że także sam Jezus wolał być IZRAELITĄ niż Żydem!
Dlaczego IZRAELICI zrezygnowali z nadanego im przez Boga, imienia: IZRAEL, na rzecz uznawanej do dziś nazwy: Żydzi? Bóg ZRODZIŁ IZRAELA pod górą Synaj, a nie żadnych Żydów, o czym Biblia mówi WIELOKROTNIE! Proszę o rzeczowe tego uzasadnienie.
O IZRAELU duchowym Biblia nie mówi NIC, ale fakt „WSZCZEPIENIA” WYBRANYCH ZE WSZYSTKICH NARODÓW (w „drzewo oliwne” z Nowego Testamentu), a także przyjęcia ich na kapłanów i lewitów, potwierdza Księga Izajasza, rozdział 66, szczególnie wersety: 20, 21 i 23.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.