Reply to comment

Izrael synem PIERWORODNYM

Kwestię jednoznacznie wyjaśnia Sam Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba - Druga Mojżesza 4, 22 i 23: "I tak powiesz do faraona: Tak mówi Pan: Moim SYNEM PIERWORODNYM jest IZRAEL. Mówię do ciebie: Wypuść SYNA MOJEGO, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, Ja zabiję twego syna pierworodnego." Kto chce odebrać PIERWORÓDZTWO PIERWORODNEMU, któremu imię także nadał Sam Bóg? Pierwsza Mojżesza 32, 28: "Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz IZRAEL, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś." Kto może pokonać TEGO IZRAELA?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.