Reply to comment

Nowe przymierze - z kim

Co wspólnego ma obecne państwo Izrael z IZRAELEM – NARODEM WYBRANYM?
Zadaniem WYBRANEGO IZRAELA było niszczenie ZWYRODNIAŁYCH narodów, które zajmowały ziemie, przeznaczone dla niego przez Samego Boga – czy jest to porównywalne z funkcją obecnego państwa Izrael? Żydzi, mieszkający w Izraelu to Izraelczycy, a NIE IZRAELICI – czy wielość odmian judaizmu łączy, czy dzieli obywateli państwa Izrael? Jezus był posłany do owiec IZRAELA, które ZAGINĘŁY WŚRÓD ŻYDÓW, bo Żydzi nauki Boga zastąpili naukami ludzkimi, co było obrzydliwością dla Boga. Czy nie z tego powodu Jezus powiedział (Jana 8: 44): „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.”? Czyją synagogą są ich następcy dziś (Objawienie 2: 9 i 3: 9)? Dlaczego o Natanaelu Jezus powiedział: „Oto prawdziwy IZRAELITA, w którym nie ma fałszu” (Ew. Jana 1: 47), a NIE Żyd?
Narodem wybranym jest TYLKO IZRAEL – NARÓD ZRODZONY pod górą Synaj (Wyjścia 4: 23): „Tak mówi Pan: moim synem pierworodnym jest IZRAEL.” Bóg z całą pewnością nie unieważnił i nigdy nie unieważni SWEGO przymierza z WYBRANYM IZRAELEM, ale, czy Żydzi mają do niego większe prawo niż wszystkie narody? Wśród Żydów, rozrzuconych po wszystkich krajach świata, są, na pewno, także ROZPROSZENI, CI UPRAWNIENI do przywilejów przymierza, IZRAELICI FIZYCZNI – czy jest ich wielu? Czy możliwe będzie odbudowanie DWUNASTU PLEMION IZRAELA?
Obecni uczniowie Jezusa, z rodu IZRAELA, mają prawo nazywać się MESJAŃSKIM IZRAELEM, ponieważ są spadkobiercami nowego przymierza, jakie Bóg zapowiedział dla IZRAELA WYBRANEGO [(Jeremiasza 31: 33 i 34) + (31: 37)]. Bóg obiecał nie odrzucić CAŁEGO potomstwa IZRAELA – czy to znaczy, że NIE ODRZUCIŁ go w ogóle? Czy przymierza nie zerwał nawet z ODRZUCONYMI? Komu służą dziś ci ODRZUCENI? Jest ich większość, czy mniejszość?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.