Reply to comment

?

Jak mogę obchodzić święto paschy skoro nie mogę ani pójść do świątyni, ani złożyć w ofierze baranka, a przecież to było istotą tego święta? Święto paschy było ściśle związane z służbą świątynną, która jest już nieaktualna.
Ofiara Jezusa była wypełnieniem tego, co zapowiadało święto paschy, cień stał się rzeczywistością, od tamtej pory nie skupiamy się na święcie paschy i na ofiarowywanym baranku, ale na ofierze Jezusa.
Przed śmiercią Jezus ustanowił wieczerzę i to ona teraz jest pamiątką ofiary Jezusa, a nie paschalny baranek.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.