Reply to comment

Czy znasz Boga

A ty chyba nie myślisz, bo sam sobie zaprzeczasz. Czy można się bać, nie wierząc?
Bóg nigdy nie wykonywał żadnego wyroku bez uprzedzenia; jak zaczniesz czytać Biblię i przy tym trochę myśleć, to może to spostrzeżesz. Może nawet zauważysz, że każdy powinien dobrze wiedzieć, za co może się kary spodziewać; oczywiście tego nie może przewidzieć niewierzący. Czyja to wina, że nie wierzy?
Bóg sam sobie wybrał i miejsce, i budowlę, w której zgodził się zamieszkać. Nie wiesz o tym? Skoro tego nie dostrzegasz, to nie będziesz mógł Mu „bić pokłonów”, bo jak? Jesteś pewien, że to wiesz i, że za szyderstwo nie poniesiesz odpowiedzialności? Gdyby nie było za to kary, to jak rozwijałaby się dalej ludzkość?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.