Reply to comment

Tylko Biblia

Bluźni ten, kto nadaje Bogu "atrybuty". Skąd czerpią informacje ci, którzy nadają sobie prawo do nauczania, jeżeli, twoim zdaniem, Biblia jest poprzekręcana, niekonsekwentna i zmanipulowana? Czy jesteś pewna, że dobrze czyni ten, kto sobie coś zakłada i nie poszukuje prawdy? Czy tego, co sobie sama zakładasz, wolno nauczać?
Jedynym rzetelnym źródłem informacji jest sama Biblia; zadziwiająco logiczna i konsekwentna. Szkoda, że tego nie widzisz. Tylko Biblia i właśnie Biblia pozwala nam poznać Boga na tyle, na ile powinniśmy go znać. Bóg jest NIESKOŃCZONOŚCIĄ, więc do końca nie może go poznać nikt.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie ziemie obiecał IZRAELOWI Bóg, to przeczytaj: Księga Rodzaju, rozdział 15, a wersety: 18 - 21. Wierzysz, czy nie wierzysz?

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.