Reply to comment

popis

nie ma żadnej kary!!!! cokolwiek nie uczynisz nie poniesiesz żadnej kary!! jak nie wierzysz to sprawdz. I koniec lamentów, bo tu i teraz jest piekło i niebo a anioły nie istnieją, czas dorosnąc, odrzucić bujdy, i być odpowiedzialnym za siebie jako boga w działaniu...

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.