Reply to comment

odpowiedź jest oczywista: Jahwe nie jest bogiem miłości i basta

Skoro ludzie dostali od najwyższego Boga wolną wolę to prawdziwy Bóg będący miłością nigdy by ich nie osądził a tym bardzie nigdy by ich nie zabił. Demiurg Jahwe stwórca świata materialnego nie jest bogiem miłości a bogiem śmierci i czerpie przyjemność z naszego cierpienia. Dla mnie logiczne jest że Jahwe podaje się za boga ale nim nie jest, czytając Stary Testament odpowiedź nasuwa się sama : jest bogiem wojny i zarazy, propagującym niewolnictwo, zabijanie zwierząt i składanie z nich ofiar. Czy tak robi czysta istota duchowa? Czy najwyższy Bóg istota pełna miłości z najwyższego poziomu nieba pozwoliłby na zabijanie dzieci, ludzi i zwierząt, na robienie z nich niewolników. Czy najwyższa istota będąca samą miłością i harmonią pozwoliłaby na spożywanie mięsa istotom duchowym stworzonym z niej samej, czy pozwoliłaby na spożywanie ciała i krwi z człowieka w ramach obrzędów religijnych istotom duchowym. Czy prawdziwy najwyższy Bóg , najwyższa istota duchowa, bawiłby się w stworzenie świata materialnego. Czy najwyższy Bóg nazwałby swoje dzieci grzesznikami i zabijał ich wewnętrzne światło wmawiając im że są zrodzeni w grzechu pierworodnym- tylko szatan mógłby nas tak umniejszać i osłabiać. Pamiętajmy że nic nie dzieje się bez naszej woli. Czy ludzie z własnej woli przyszliby na ziemię wiedząc jak życie tu wygląda naprawdę (wieczne zmaganie się , walka o przetrawnie, walka ze zmęczeniem, z lękiem o dzieci, brakiem czasu dla najbliższych, wojny, gwałty, lęki) - moim zdaniem nie, zgodziliśmy się na przyjście tutaj bo cała prawda nie została nam powiedziana a rzeczywistość upiększona- a kto nie mówi prawdy - Szatan. Po co nasz Stwórca miałby nam zabierać pamięć o sobie, to raczej było na rękę Jahwe abyśmy mu służyli a nie najwyższemu Bogu. Jahwe podstępem zwabił nas na ziemię. A teraz trzyma nas w kręgu wcieleń. Po śmierci pozwoli wam na chwilę odpocząć na poziomie wyżej a potem pokaże wam( w formie pięknego anioła, Jezusa lub formie innej w zależności w co tam wierzyliście na ziemi) film z waszego życia i przekona podstępem, że musicie jeszcze parę rzeczy naprawić i tam wrócić a wy znowu się na to zgodzicie i niestety z własnej woli, naiwności, poczucia winy, które wam wpoiła religia i społeczeństwo. I jeszcze jedno Jezus był człowiekiem o otwartym sercu a nie Bogiem.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.