Reply to comment

Autor zakłada, że wszyscy

Autor zakłada, że wszyscy Kanenijczycy od malucha do starca dopuszczali się nierządów. Czytam PS i niezrozumiałe jest dla mnie wielokrotne stosowanie przez Boga odpowiedzialności zbiorowej. Dziwi fakt, że sami Żydzi wielokrotnie odchodzili od Boga oddając cześć innym Bogom a pomimo to Bóg nie wyniszczył całego narodu. Brakuje mi konsekwencji w Boskim postępowaniu. Przykładów postępowania Boga, od których normalnemu człowiekowi jeży się włos na głowie jest więcej. Trzymając się przykładów w których zabijane są dzieci warto przytoczyć przykład proroka Elizejasza (2 Królewska 2,22-24): "Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich czterdzieści dwoje dzieci".

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.