Reply to comment

Proszę o wyjaśnienie

Intryguje mnie jeszcze jedno zagadnienie. Dla czego prorok Izajasz i Ozeasz wystąpili przeciwko Prawu Mojżeszowemu, napominając lud o błędzie składania krwawych ofiar (ofiara z rocznego jagnięcia) oraz święcie nowiu (molad)? Izajasz: "Przestańcie składania czczych ofiar. Nienawidzę waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. Ręce wasze pełne są krwi..." Ozeasz:"Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy - niech wrócą znów do Egiptu!" Chciałbym wrócić do tekstu autora o przyrównaniu niemoralnych ludzi do karaluchów. To nie dopuszczalne! Takie porównanie pasuje do ideologi rasistowskiej. Lepsi tępią gorszych... zamiast nauczyć ich być lepszym. cóż to za obłęd !!Człowiek jest tylko człowiekiem.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.