Reply to comment

Wiara czy strach?

"Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać" (5 Mojż. 32:39). No to brawo!!! czyli Bóg jak Cezar: się podoba to kciuk w górze, się nie podoba to kciuk w dół. To nie jest wiara, miłość, miłosierdzie, ... - to poddaństwo poprzez zastraszenie: "Wybuduję Bogu złotem kapiący kościół, chodzić tam będę pokłony mu składać, bo jak nie to ... - kciuk w dół". Opamiętajcie się!!! Wy nie wierzycie - wy się boicie.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.