Reply to comment

maralność Boga

to chyba jakieś żarty ... większość ludzi na świecie zgodzi się z tym ze zabijanie dzieci to barbarzyństwo najobrzydliwsza rzecz ...jak można w ogóle usprawiedliwiać takie potworności bo jakiś Jahve kazał coś takiego robić , taki Bóg to obrzydliwy psychopata, kara zbiorowa jak za czasów ss.. miłosierny i sprawiedliwy że hej:)

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.