Reply to comment

o to to!

To brzmi, jakby pijany władzą człowiek wysługiwał się imieniem Boga. Wszystko jest tutaj ludzkie. Mogli to zrobić pokojowo. Kilka Boskich cudów i od razu plemiona by zwątpiły, ale nie! Bo tam nie było tak naprawdę Boga, tylko zwykła ludzka chciwość...

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.