Reply to comment

Cudzołóstwo

Dziękuję za to genialne wytłumaczenie mojego dylematu! Jak na moje pojmowanie Biblia nie może być wewnętrznie sprzeczna - zawsze więc mamy problem albo ze złym tłumaczeniem, albo powszechnie obowiązującą złą interpretacją Pisma, złym zrozumieniem fragmentów w kontekście całości. W związku z powyższym mam pytanie jak w hebrajskim dekalogu brzmi "nie będziesz cudzołożył !"? Jak rozumieć to przykazanie? Bo w Starym Testamencie nieraz czytamy, że mieli po kilka żon, nałożnic jednocześnie i nie ponosili z tego tytułu kary za nieprzestrzeganie tego przykazania. Dawid np. miał wiele żon i nałożnic ( II Sam. 4:13) ale karę dostał dopiero wtedy gdy "podebrał" żonę innego mężczyzny przyczyniając się jednocześnie do jego śmierci (II Sam. 11 i 12 rozdział). Jak zatem to wytłumaczyć? Wielożenstwo jest dopuszczone, o tyle o ile za kolejne żony bierzemy sobie dziewice i wtedy nie ma to znamion cudzołóstwa? Ale cudzołóstwem jest jeśli uwodzimy żonę innego mężczyzny? O co tu chodzi? I czym się różni "nie będziesz cudzołożył" od "nie będziesz pożądał żony bliźniego swego", skoro Jeszua przykazanie "nie będziesz cudzołożył" zaostrza właśnie w taki sposób: "A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim"? Błagam o judeomesjańskie wytłumaczenie trapiącego mnie dylematu. Bo ze wszystkich możliwych nauk jakie kiedykolwiek słyszałam - to co wy mówicie wydaje mi się najczystsze Biblijnie.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.